Help het ‘vergeten eiland’ …

++++Luister hier naar Sanne Wallis de Vries en Sity de Boer die op Radio2 over LoketLeros vertellen +++++Eén van de vrijwilligsters van het eerste uur op Leros, de Nieuw-Zeelandse Anne Tee: “There is NO money coming through to authorities here to help them. We are relying entirely on donations from friends and others abroad… The situation is desperate.” +++ Rekeningnummer LoketLeros: NL67 TRIO 0390 5371 28 +++++ Stand op 9 september, na een paar uur in de lucht: 1035 euri. Goed begin!  Meer nodig!++++++

Waarom Stichting Loket Leros ?

Omdat Leros overspoeld wordt door vluchtelingen, en omdat er nog geen hulporganisatie actief is op dit eiland. Een groepje vrijwilligers doet wat het kan, maar het is nooit genoeg. Het is een wonder dat er tot nu toe niemand van de honger of de dorst is omgekomen.

vluchtelingen-leros-achtergrond-groot

Stichting Loket Leros is in het leven geroepen om in deze situatie op Leros zo snel mogelijk verbetering te brengen. Er moet snel geld komen, zodat de vrijwilligers de financiële ruimte hebben om de vluchtelingen aan eten, drinken, kleren en medicijnen te helpen.

Wat is er dan precies aan de hand op Leros?

Leros is een eilandje even ten noorden van Kos. Er wonen 8000 mensen. Op sommige dagen krijgt Leros zo’n 400 vluchtelingen in één keer te verstouwen. Velen van hen landen op het Griekse rotseilandje Farmakonisi, dat vlak bij de Turkse kust ligt en administratief onder Leros valt. En omdat er op Farmakonisi zo goed als geen mensen wonen en er niets te eten of te drinken is, worden de meeste vluchtelingen door de Griekse kustwacht / havenpolitie naar het terrein van de havenpolitie op Leros vervoerd. Als ze op Leros aankomen hebben ze vaak al een paar dagen niet goed gegeten of gedronken, en soms zelfs helemaal niet.

Op Leros moeten de vluchtelingen zich vervolgens registreren bij de havenpolitie. Dat duurt 3 tot 4 dagen – sneller gaat niet. In die periode mogen ze het politieterrein niet af, en moeten zich behelpen met ‘matrassen van kartonnen dozen – ook de jongsten en de oudsten. De vrijwilligers verstrekken het broodnodige eten en drinken. Na deze periode verlaten de vluchtelingen doorgaans het eiland, maar ook dat gaat niet altijd even snel. Veerboten zijn er niet dagelijks.

P1010338

Op dit  moment ontvangt de havenpolitie geen geld meer van ‘Athene’ om de vluchtelingen ten minste 1 maaltijd per dag te verschaffen.  Tot nu toe drijft de hulp van de vrijwilligers op spontane giften en donaties van particulieren, en ook de lokale slager, bakker en kioskhouder helpen mee. Maar de Grieken hebben het momenteel natuurlijk niet makkelijk. En met de huidige aantallen vluchtelingen en het uitblijven van gestructureerde, georganiseerde hulp, is het een topprioriteit dat deze vrijwilligers snel meer geld ontvangen. Stichting LoketLeros wil dit structureel aanpakken, en op de langere termijn. Want we weten allemaal dat het vluchtelingenprobleem ook op Leros nog maanden zo niet jaren zal aanhouden.

Geen officiële hulporganisaties op Leros

Hulporganisaties concentreren zich op grotere eilanden als Kos en Lesbos (niet te verwarren met Leros!), waar ook meer vluchtelingen zijn. Vanwege de omvang van het vluchtelingenprobleem hebben ook zij de mensen en de middelen niet om ook op Leros actief te zijn. Alleen Artsen zonder Grenzen heeft een paar tenten gestuurd, en de VN bracht slaapzakken. Dat is het tot nu toe.

 P1010345
Waarom alleen geld en geen goederen
– De factor tijd. Mensen hebben NU honger en dorst. Er is haast bij om de vrijwilligers op het eiland zo snel mogelijk middelen te geven
– Deze vrijwilligers weten precies wat nodig is. Zo voorkomen we dat er na veel moeite goederen op het eiland aankomen die niet nodig blijken te zijn
– Tijd en menskracht ontbreekt om goederenkonvooien vanuit Nederland op te zetten
– Door de directe band van Stichting LoketLeros met de vrijwilligers op het eiland kunnen wij de garantie geven dat 100% van het geld voor de vluchtelingen wordt aangewend
Rekeningnummer Stichting Loket Leros
NL67 TRIO 0390 5371 28
(BIC: TRIONL2U)

Wie zijn wij

Stichting Loket Leros heeft als bestuursleden Sanne Wallis de Vries, Jelleke van Rijsoort en Coot van Doesburgh. Sanne’s moeder Sity werkt momenteel als vrijwilliger op Leros, en is ook direct betrokken bij de stichting. Sanne’s broer Ruard verzorgt de informatiestroom op website en facebook. Familie en vrienden helpen belangeloos mee. Heel veel dank!

Een speciale dankzegging aan Onno Zweers voor het opzetten van deze website, en aan notaris Pieter Oosterhuis voor zijn belangeloze raad en daad.

4 gedachten over “Help het ‘vergeten eiland’ …”

  1. Prima actie, onze steun hebben jullie, succes ga zo door !
    Ik snap dat de nood hoog is maar bblijken mag toch echt ook met een b.
    En de burgervader van Leros bedenkt een opvangmogelijkheid binnen de middelen die hij heeft , dus niet de kritisch verplaats je eens in zijn positie en de toekomst van de gemeeschap van Leros.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *